TASUTA TARNE ALATES 35€
DETAILING FOORUM

Postita pilte / Küsi abi

Müügitingimused

AutokeemiaMüük.ee müügitingimused Müügitingimused kehtivad AutokeemiaMüük.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Autokeemia OÜ, registrikood 14660125, juriidiline aadress Linnavere tee 3, Soinaste, Tartumaa, Eesti (edaspidi Veebipood AutokeemiaMüük.ee/ Autokeemia OÜ) vahel kaupade ja teenuste ostmisel. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad AutokeemiaMüük.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid. Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse leheküljel Müügitingimused. AutokeemiaMüük.ee e-poes saab osta tooteid ning toimetada valitud tooted kulleriga tellija poolt määratud aadressile. Meie e-poest saab osta vaid tooteid, mille juures on näha nupp “Lisa ostukorvi”. Kui AutokeemiaMüük.ee e-poel ei ole mingil põhjusel võimalik tellimust täita, võetakse tellijaga ühendust.

Ostu sooritamine

Ostu sooritamiseks valige e-poest soovitud tooted ja vajutage nuppu “Lisa ostukorvi”.  Ostukorvi lisatud tooted ja kogu ostukorvi maksumus on püsivalt nähtavad lehe paremas veerus, kust saab nuppude abil navigeerida nii ostukorvi kui ka otse kassasse. Tellimuse vormistamiseks liikuge ostukorvi või kassasse.

Tellimuse vormistamine

Ostukorvi lehel saab tellija sisestada oma kontaktandmed, tellimuse tarneaadressi, valida kohaletoimetamise kuupäeva. Peale kontaktandmete sisestamist, kuvatakse ostukorvi sisu ning palutakse valida tellimuse kättesaamise viis. Autokeemia OÜ täidab e-poes vormistatud tellimusi esmasepäevast reedeni kella 09.00-15.00. Peale kella 15.00 esitatud tellimused täidetakse järgmisel tööpäeval. Kohaletoimetamine töövälisel ajal toimub eraldi kokkuleppel ning selleks peab tellija võtma ühendust Autokeemia OÜ-ga e-posti teel aadressil info@pinnakaitse.ee

Tellimuse eest tasumine

Kui kõik andmed on korrektselt sisestatud, saate tellimuse eest tasuda pangaülekandega või sularahas tellimuse üleandmisel (kui klient tuleb kaubale ise järgi). Peale tellimuse kinnitamist saadame teie e-posti aadressile tellimuse kinnituse koos arvega. Esitatud tellimuse võtame töösse peale arvel näidatud summa laekumist meie pangakontole. Kui tellija ei tee ülekannet ühe tunni jooksul peale tellimuse esitamist, siis tellimus tühistatakse.

Kauba tagastamine

LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates, täites selleks Lepingust taganemise avalduse tüüpvormi (kättesaadav leitav siit). Taganemise avalduse saab täita ka Autokeemia OÜ aadressil Linnavere tee 3, Soinaste, Tartumaa 61709. Taganemise avaldus ja tagastatavad Tooted tuleb üle anda Autokeemia OÜ müügiesindajale või kullerile eelnevalt kokku leppides. Toodete tagastamisega seotud kulud kannab Klient. Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui tooted on kasutamata ja rikkumata ning suletud originaalpakendis ning kui tooteid on hoitud vastavatele toodetele ettenähtud hoiustamistingimustes. Tulenevalt võlaõigusseadusest (VÕS) ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus: sellise asja üleandmisel, mille kasutustähtaeg on möödas; muude VÕS § 53 lõikes 4 nimetatud Toodete üleandmisel. Juhul kui Klient on tagastatavaid Tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on Müüjal õigus keelduda Toodete tagasivõtmisest. Kui Klient on lepingust taganenud ning tagastatud Tooted on nõuetekohased, tagastab Müüja Kliendile Toodete maksumuse koos tagastatud Toodetelt arvestatud kohaletoimetamise tasuga 10 tööpäeva jooksul pärast Toodete tagasivõtmist arveldusarvele. PRETENSIOONIDE ESITAMINE Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Müüja rikub oma kohustusi, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda või taganeda lepingust. Müüja ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine). Klient kohustub Müüjat teavitama Toote mittevastavusest hiljemalt 24 tunni jooksul selle avastamisest, st esitama pretensiooni. Pretensiooni saab esitada e-postiaadressile: info@pinnakaitse.ee või Müüja aadressile Linnavere tee 3, Soinaste, Tartumaa 61709. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Müüja pakutava lahendusega, on Tarbijast Kliendil õigus pöörduda tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.
Have no product in the cart!
0